Predstavljanje STEaM Lika Ogulin

Predstavljanje udruge ZIR na sajmu udruga u Gospiću

Dana 25.svibnja 2018. godina u Kulturno informativnom centru Gospić LAG LIKA je organizirao prvi sajam udruga u okviru projekta "Tesla za društveno korisno učenje" http://lag-lika.hr/odrzan-prvi-sajam-udruga-sa-podrucja-lag-a-lika/.

I naša udruga predstavila je svoj rad putem promotivnog materijala http://udrugazir.com/zir-promo-letak/