Ciljevi naše Udruge su:

poticanje razvoja i jačanje lokalne zajednice

izgradnja mreže kooperativnih seoskih zajednica

popularizacija životnog stila koji se zasniva na povratku življenju u skladu s prirodom i ekološkoj osviještenosti

širenje svijesti o potencijalima samoodrživih obiteljskih gospodarstva te o važnosti obnovljivih prirodnih resursa

poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici i u ekološkim projektima čime postavljamo temelje za dugotrajniji razvoj svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirode i njezine bioraznolikosti

ojačati kapacitet za razvoj održivog eko turizma kroz poticanje manjih, ekoloških obiteljskih ruralnih domaćinstava da se orijentiraju na takvu gospodarsku djelatnost

poticanje cjeloživotnog i izvanučioničkog obrazovanja , stručnog i popularno znanstveno poticanje na multikulturalni i multinacionalni dijalog i suradnju, pružanje međusobne pomoći i povezivanje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu