Edukacija građana putem seminara i predavanja na teme ekologije, permakulture te isticanje svih prednosti života na samoodrživim obiteljskim gospodarstvima te važnost što češćeg kontakta s prirodom.

Putem web i facebook stranice širimo ideje o potrebi očuvanja i korištenja obnovljivih prirodnih resursa, doprinosimo širenju informiranosti o pozitivnim aspektima seoskog ekološkog turizma te ističemo prave i univerzalne ljudske vrijednosti odnosa prema prirodi i drugim ljudima.

U planu je je i gospodarska djelatnost koju će Udruga obavljati kao što je izdavanje knjiga, časopisa, brošura, letaka i multimedijalnih izdanja iz područja svoje djelatnosti a sve u cilju širenja svojih ideja na lokalnu zajednicu ali i širu javnost.