O projektu

Obrazovanjem do održivog razvoja

Razvoj novih programa terenske nastave za djecu i nastavnike kroz obrazovne metode koje se temelje na aktivnom, istraživačkom i iskustvenom učenju uz poticanje kritičkog razmišljanja.

U namjeri da se obrazovanju pristupi na moderan, racionalan i svrhovit način, udruga ZIR osmislila je projekt organizacije programa terenske nastave za niže razrede osnovne škole: “STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja”.

Godine 2018. udruga ZIR – zajednica i razvoj započela je u suradnji s dionicima iz obrazovnog i znanstvenog sustava s pripremom programa STEAaM Lika (2018.-2023.) u želji da se uz suradnju sa školama u Lici na lokaciji Kruškovac – Zir razrade radionice terenske nastave za učitelje i nastavnike u Gospiću. Razvijeni programi bi se ponudili svim školama u Hrvatskoj kao mogućnost izvođenja suvremene terenske nastave iz STEaM područja u Lici.

U lipnju 2019. godine udruga ZIR – zajednica i razvoj je potpisala ugovor za provedbu projekta „STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja / STEAM Lika: Education for Sustainable Development“ koji se financira putem Švicarsko – hrvatskog programa suradnje (Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije). Partneri udruzi ZIR na ovom projektu su Speleološko društvo Velebit, OŠ dr. Jure Turić iz Gospića i Centar za civilne inicijative. Projekt počinje 1.9.2019. i traje 18 mjeseci. Provodi se u Kruškovcu, Gospiću i Zagrebu, a usmjeren je na učenike i nastavnike razredne nastave te širu zajednicu.

Ukupna vrijednost projekta je 327.297,00 kn. Ured za udruge preko Švicarsko-hrvatskog programa financira 90% predviđenih troškova projekta. Ostale troškove projekta u većem djelu financira glavni partner SD Velebit, dok je manji dio troška pokriven vlastitim sredstvima udruge ZIR.

Projektnim aktivnostima će se pripremiti lokacija na području sela Kruškovac za provedbu terenske nastave, pripremiti obrazovni programi, radni materijali i upute za izvođače, te provesti terenska nastava za osnovnoškolsku djecu.

Projektom će biti osmišljene i predstavljene tri radionice koje uključuju aktivnosti usmjerene i prema djeci i učiteljima. Time će se djecu (180 djece) izložiti suvremenim temama i metodama obrazovanja, a učiteljima (20 učitelja/nastavnika) demonstrirati važnost izvanučioničke nastave.

Sukladno Strategiji regionalnog razvoja, napose Ličko-senjske županije, kroz razvoj takvih radionica infrastrukturno i sadržajno želimo težiti razvijanju lokacije Kruškovac-Zir koja svojom bio(geo)raznolikošću pruža prirodne kapacitete za razvoj budućeg poligona terenske nastave.