STEaM obrazovni program

Ciljevi projekta:

  1.  Razviti nove programe terenske nastave koji se kasnije mogu šire implementirati u obrazovni sustav, te razvijene programa realizirati kroz radionice – terensku nastavu za djecu / učitelje i nastavnike. Razvoj obrazovnih programa bi se direktno povezao sa brojnim specifičnostima Like, odnosno odabrane lokacije. Ponuđene interaktivne sadržaje temeljiti na multidisciplinarnom pristupu obradi osnovne teme kroz obrazovne metode koje se temelje na aktivnom, istraživačkom i iskustvenom učenju uz poticanje kritičkog razmišljanje.
  2.  Obrazovanjem kroz radionice jačati svijesti o održivom razvoju uz naglasak na očuvanju okoliša kroz suradnju sa školama, organizacijama civilnog društva i lokalnom zajednicom. Povećanje posjećenosti okolnih sela u cilju upoznavanja prirode, kulture i običaja tih krajeva i samoodrživog seoskog načina života. Potaknuti interes i podići kompetencije djece i nastavnika osnovnih škola za aktivno sudjelovanje u održivom razvoju kroz razvoj novih programa nastave iz STEaM područja u netaknutoj prirodi Like, čime se potiče i revitalizacija života u ruralnom dijelu Like kroz razvoj novih formi i mogućnosti da se šira populacija kroz način aktivnog turističkog sadržaja zainteresira za suvremene metode istraživanja i obrazovanja
  3.  Razviti centar za izvedbu suvremene terenske nastave kroz razvoj infrastrukture u Lici (lokacija Kruškovac – Zir) iz kojeg bi se širila znanja i metode potrebne za implementaciju suvremenog europskog obrazovanja u Hrvatskoj. Razvojem programa radionica djeci se želi pružiti suvremeno obrazovanje na razini najboljih terenskih nastava u EU i u okviru znanstvenog (STEaM) obrazovanja koje je u fokusu strategija Europske komisije. Na ovaj način, lokalna zajednica, razvojem centra terenske nastave u svom okruženju dobiva centar u kojem će o vrijednostima ekologije i zaštite okoliša učiti putem neformalnog i informalnog učenja.