Terenska nastava u Lici

Strategija održivog razvitka RH naglašava važnost da se novi kurikulumi za obrazovanje temelje na konceptima znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (eng. science, technology, engineering, art, mathematics, STEaM) koji će djecu pripremiti za zanimanja 21. stoljeća Sukladno Strategiji, te s namjerom da obrazovanju pristupimo na moderan, racionalan i svrhovit način, udruga ZIR osmislila je projekt organizacije programa terenske nastave za niže razrede osnovne škole: “STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja”.

Projektom će biti osmišljene i predstavljene tri radionice koje uključuju aktivnosti usmjerene i prema djeci i učiteljima. Time će se djecu (180 djece) izložiti suvremenim temama i metodama obrazovanja, a učiteljima (20 učitelja/nastavnika) demonstrirati važnost izvanučioničke nastave. Sukladno Strategiji regionalnog razvoja, napose Ličko-senjske županije, kroz razvoj takvih radionica infrastrukturno i sadržajno želimo težiti razvijanju lokacije Kruškovac-Zir koja svojom bio(geo)raznolikošću pruža prirodne kapacitete za razvoj budućeg poligona terenske nastave.

Kroz aktivnosti projekta osmišljava se i provodi terenska nastava u prirodi temeljena na aktivnom, istraživačkom i iskustvenom učenju uz poticanje kritičkog razmišljanja, potiče se i revitalizira život u ruralnom djelu Like te se razvija centar za izvedbu suvremene terenske nastave kroz razvoj infrastrukture u Lici. Ovim se aktivnostima nastoji demonstrirati važnost izvanučioničke nastave.
Terenska nastava će se odvijati tijekom proljeća i jeseni 2020. u Kruškovcu. Lokacija je odabrana zbog svojih geomorfoloških značajki i biološke raznolikosti južnog ličkog polja, te njezine očuvanosti i prirodnih kapaciteta ra razvoj poligona terenske nastave.
Ovdje ćemo objavljivati informacije vezane za provedbu terenske nastave.