Projekt

STEAM Lika

Obrazovanjem do održivog razvoja

Iznos: 294.567,30 kn
Izvor financiranja: Švicarsko – hrvatski program suradnje i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Prijavitelj: udruga ZIR Zajednica i razvoj
Partneri: Speleološko društvo Velebit, OŠ dr. Jure Turić iz Gospića i Centar za civilne inicijative
Vrijeme i mjesto provedbe projekta: Kruškovac, Gospić, Zagreb, rujan 2019. – veljača 2021.
Više informacija: mrežna stranica: https://udrugazir.hr/steam-lika/

O projektu

Godine 2018. udruga „ZIR – zajednica i razvoj“ započela je u suradnji s dionicima iz obrazovnog i znanstvenog sustava s pripremom programa STEAaM Lika (2018.-2023.) u želji da se uz suradnju sa školama u Lici na lokaciji Kruškovac – Zir razrade radionice terenske nastave za učitelje i nastavnike u Gospiću. Razvijeni programi bi se ponudili svim školama u Hrvatskoj kao mogućnost izvođenja suvremene terenske nastave iz STEaM područja u Lici. Razvojem programa radionica djeci se želi pružiti suvremeno obrazovanje na razini najboljih terenskih nastava u EU i u okviru znanstvenog (STEaM) obrazovanja koje je u fokusu strategija Europske komisije. Ponuđene interaktivni sadržaji temeljni su na multidisciplinarnom pristupu obradi osnovne teme kroz obrazovne metode koje se temelje na aktivnom, istraživačkom i iskustvenom učenju uz poticanje kritičkog razmišljanje. Također se edukativnim radionicama želi povećati posjećenost okolnih sela u cilju upoznavanja prirode, kulture i običaja tih krajeva i samoodrživog seoskog načina života. Na taj način potaknut će se interes i podići kompetencije djece i nastavnika osnovnih škola za aktivno sudjelovanje u održivom razvoju kroz razvoj novih programa nastave iz STEaM područja u netaknutoj prirodi Like.

Ciljevi projekta:

  1. Razvoj novih programa terenske nastave koji se kasnije mogu šire implementirati u obrazovni sustav, te razvijene programe realizirati kroz radionice – terensku nastavu za djecu/učitelje i nastavnike. Razvoj obrazovnih programa bi se direktno povezao s brojnim specifičnostima Like, odnosno odabrane lokacije.
  2. Obrazovanjem kroz radionice jačati svijest o održivom razvoju uz naglasak na očuvanju okoliša kroz suradnju sa školama, organizacijama civilnog društva i lokalnom zajednicom.
  3. Razvoj centra za izvedbu suvremene terenske nastave kroz razvoj infrastrukture u Lici (lokacija Kruškovac – Zir) iz kojeg bi se širila znanja i metode potrebne za implementaciju suvremenog europskog obrazovanja u Hrvatskoj.

Ciljna skupina:

Djeca, učitelji razredne nastave, profesori predmetne nastave, građanstvo

Kratki opis projekta:

U okviru projekta pripremljeni su tri multidisciplinarne radionice terenske nastave koje svoju osnovu imaju u pojmu „kretanja”: kretanje s aspekta živog svijeta (životinje, biljke), kretanje s aspekta neživog svijeta (geologija, hidrologija) i kretanje s aspekta robotike. U svrhu izvođenja radionica terenske nastave pripremljena je i lokacija Kruškovac- brdo Zir za izvedbu suvremene terenske nastave.

Za više informacija – kontakt osoba: