Radionica

Promjena koncepta

Temelji regenerativne poljoprivrede

Iznos: 900 €
Izvor financiranja: Javna ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“
Prijavitelj: ZIR – zajednica i razvoj
Potpora projektu: Ekološka udruga Vojakovac
Vrijeme provedbe projekta : 01.08.2023. – 31.12.2023.

O radionici

Svrha provedbe projekta „Temelji regenerativne poljoprivrede“ je upoznavanje poljoprivrednika, i šire populaciju s potrebom mijenjanja koncepta poljoprivrede iz degenerativne u regenerativnu upotrebom pozitivnih praksi, a u cilju povećanja plodnosti tla i njegove regeneracije. U osnovnom konceptu regenerativne poljoprivrede teži se promjeni paradigme u kojoj domaće životinje postaju aktivni suradnici u obnovi plodnosti tla svojim sinergijskim djelovanjem na okoliš, a time i na poljoprivredne ratarske kulture. Na taj način se poljoprivrednim se proizvođačima otvara mogućnost plasiranja na tržište zdravijih i kvalitetnijih proizvoda uz manje troškove proizvodnje.

Ciljevi projekta: 

  1. Popularizacija metoda regenerativne poljoprivrede razvojem programa i radionica o temeljima regenerativne poljoprivrede i mogućnostima implementacije njezinih metoda u dobre poljoprivredne prakse
  2. Ojačavanje svijesti o važnosti regenerativnog pristupa prilikom korištenja tla  u cilju povećanja humusnog sloja, bioraznolikosti i plodnosti tla općenito
  3. Podizanje kompetencije poljoprivredne prakse razvojem edukativnih programa za poljoprivrednike u suradnji  s udrugama koje promiču principe regenerativne poljoprivrede, a sukladno novim svjetskim trendovima o nužnosti smanjenja klimatskih promjena

Ciljna skupina:

Poljoprivrednici, istraživači i potrošači (dobavljači i korisnici zdravih namirnica)

Kratki opis projekta:

U projektu „Temelji regenerativne poljoprivrede“ udruga ZIR će ostvariti suradnju s Ekološkom udrugom Vojakovac koja uz stručnjake iz udruge prijavitelja ima stručne kompetencije i praktično iskustvo u primjeni metoda regenerativne poljoprivrede te kroz zajedničku razmjenu znanja i iskustava osmisliti radionicu s praktikumom u selu Kruškovac u Ličko-senjskoj županiji, sjedištu udruge ZIR. Radionica će imati za cilj educirati poljoprivrednike o metodama primjene regenerativne poljoprivrede te dobrobiti i novim mogućnostima koje ona otvara lokalnim proizvođačima. Održavanju ovog događaja prethodit će detaljna priprema programa radionica, izrada priručnika „Osnove regenerativne poljoprivrede“, web stranica i promotivni materijali koji će biti korišteni za vrijeme provedbe programa kao i nakon njega. 

Knjiga “Osnove regenerativne poljoprivrede”

Objavljena je knjiga “Osnove regenerativne poljoprivrede” koju možete preuzeti u pdf formatu.

Knjigu možete preuzeti i klikom na donju sliku.

Kontakt podaci