Ciljevi

Ciljevi naše Udruge su:

  • poticanje razvoja i jačanje lokalne zajednice
  • izgradnja mreže kooperativnih seoskih zajednica
  • popularizacija životnog stila koji se zasniva na povratku življenju u skladu s prirodom i ekološkoj osviještenosti
  • širenje svijesti o potencijalima samoodrživih obiteljskih gospodarstva te o važnosti obnovljivih prirodnih resursa
  • poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici i u ekološkim projektima čime postavljamo temelje za dugotrajniji razvoj svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirode i njezine bioraznolikosti
  • ojačati kapacitet za razvoj održivog eko turizma kroz poticanje manjih, ekoloških obiteljskih ruralnih domaćinstava da se orijentiraju na takvu gospodarsku djelatnost
  • poticanje cjeloživotnog i izvanučioničkog obrazovanja , stručnog i popularno znanstveno poticanje na multikulturalni i multinacionalni dijalog i suradnju, pružanje međusobne pomoći i povezivanje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
  • borba za ljudska prava, socijalnu pravdu i društveno uključivanje ranjivih skupina s ciljem osnaživanje zajednica za povećanje socijalne uključenosti društveno isključenih skupina
  • promicanje načela socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti te borba protiv svake diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, spola, invaliditeta, dobi, spolne orijentacije ili rodnog identiteta