Djelatnost

 • provođenje edukacije za održivi razvoj ruralnih i urbanih područja;
 • promicanja življenja u skladu s prirodom i ekološkom osviještenosti;
 • edukacija građana putem radionica i predavanja o mogućnostima samoodrživih obiteljskih gospodarstava i obnovljivim prirodnim resursima;
 • promicanje ekološke/regenerativne poljoprivrede i razvoj socijalnog poduzetništva
 • organizacija formalne, neformalne i informalne edukacije
 • izrada projekata i programa usmjerenih na potrebe cjeloživotnog obrazovanja, posebno mladih, kao i osoba s invaliditetom, te njihovo aktivno uključivanje i sudjelovanje u društvu
 • razvijanje suradnje s djelatnicima iz obrazovnog sustava i partnerstva s obrazovnim institucijama
 • održavanje predavanja, tribina, okruglih stolova, izložbi, kreativnih i edukativnih radionica;
 • organiziranje sajmova, manifestacija i drugih javnih događaja u lokalnim zajednicama;
 • poticanje volonterstva na projektima Udruge;
 • organiziranje ekoloških akcija u cilju promicanja zaštite okoliša i očuvanje prirode;