O udruzi

ZIR – zajednica i razvoj je nevladina neprofitna organizacija osnovana sa ciljem edukacije u području ekologije, zaštite prirode i okoliša, te promicanja načela održivog razvoja. Svojim aktivnom djelovanjem populariziramo životni stil življenja u skladu s prirodom, te širimo svijesti o samoodrživim obiteljskim gospodarstvima, regenerativnoj poljoprivredi, kao i o važnosti očuvanja prirodnih resursa i bioraznolikosti.

U suradnji s dionicima iz obrazovnog sustava provodimo projekte u području odgoja i obrazovanja kroz edukaciju građana putem radionica i predavanja iz područja prirodnih znanosti uz poticanje stručnog i znanstveno-popularnog cjeloživotnog i izvanučioničkog obrazovanja.

Svesrdno potičemo volonterski rad i filantropsko djelovanje u zajednici. Kroz projekte i aktivnosti radimo na osnaživanju zajednice za povećanje socijalne uključenosti društveno isključenih skupina promicanjem načela socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti za sve.