Kretanje u živom svijetu, Hidrološki ciklus, Robotika

Obrazovni programi terenske nastave STEAM Lika- tema: Kretanje predstavljaju središnji dio projekta. Preko kretanja u neživom svijetu koje će biti analizirano na primjeru kretanja vode, preko kretanja u živom svijetu, doći će se do kretanja strojeva. Kroz istraživanje iste pojave, “kretanja” u ovako različitim kontekstima, potaknut će se razmišljanje o povezanosti naizgled različitih pojava. Iako naizgled dolaze iz različitih područja i nemaju ništa zajedničko, ove pojave dijele određene temeljne karakteristike koje se mogu opisivati i izražavati jezikom fizike, matematike i inženjerstva. Upravo ovakav način promatranja i istraživanja prirode dovodi do razumijevanja i znanja, koje je temelj snalaženja u budućnosti u svijetu neprestane promjene, kakvo je 21 stoljeće.

Projekt se sastoje se od tri programa terenske nastave za djecu:

1. Kretanje – hidrološki ciklus

Razumijevanje hidrološkog ciklusa u prirodi je globalno važna tema o kojoj ovisi život na zemlji i pitka voda, ali i brojni geološki procesi, posebice u kršu. Koristeći interdisciplinarni pristup, krenuvši od vode i njene interakcije sa svim s čim dolazi u kontakt, proučavajući procese vezane uz krški izvor u mjestu Kruškovac, učenici će naučiti osnovne koncepte i metode za proučavanje hidrološkog ciklusa. Kroz istraživački orijentiranu nastavu obradit će se pojedine teme iz fizike i kemije, vezane uz svojstva i kretanje vode u prirodi. Poseban naglasak će biti na procesima evaporacije i kondenzacije. Posebno dizajniranim istraživačkim pokusima nastojat će se zorno ilustrirati ovi procesi.

2. Kretanje – u živom svijetu

Kretanju u živom svijetu pristupit će se proučavanjem fizikalnih osobitosti okoliša i tijela pojedinih vrsta. Preko promatranja raznolikih načina kretanja u živom svijetu obuhvatiti će se i skupine životinjskih vrsta koje su ključne za očuvanje bioraznolikosti, a zavičajne su u kraju gdje se nastava održava. Kroz istraživački orijentiranu nastavu i igru, promatranjem različitih životinja (ribe, zrikavci, leptiri, žabe…) usporediti će se izgled tijela i načini kretanja u vodi, na tlu, drveću i u zraku. Učenici će uz pomoć edukatora naučiti kako se i gdje mogu naći, uočiti, promatrati, fotografirati ili hvatati pojedine vrste ili skupine vrsta u različitim staništima. Promatranjem pojedinih vrsta u akvariju/terariju i preko projekcija tijekom radionice razgovorom i igrom će ih se navesti da sami uočavaju, ispričaju i bilježe opažanja, te sami donose zaključke. Nakon nastave pojedine vrste koje su promatrali vratiti će natrag u staništa u kojima žive.

3. Kretanje – robotika u Lici

Fokus će biti na globalno značajnoj temi suvremenih informatičkih tehnologija koje uključuju umjetnu inteligenciju i robotiku. U originalno dizajniranim radionicama učenici će koristeći suvremene obrazovne alate kao što je Micro:bit, učiti temeljne dijelove robota te ga sastavljati. Poseban fokus će biti na upotrebi senzora u robotici, odnosno načinu implementacije i interpretacije senzora u suvremenim tehnologijama. Učenici će se upoznati s nizom senzora, njihovim funkcijama i načinima implementacije u odgovarajuća tehnološka rješenja. Naučiti će kako novi senzor implementirati u okviru robotske konstrukcije ili drugih primjena.