Projekt

Poučna staza ličkog krajolika i baštine

Kruškovac-Zir-Kruškovac

Iznos: 40 000 kn
Izvor financiranja: Zaklada Adris
Prijavitelj: ZIR – zajednica i razvoj
Potpora projektu: LAG Lika
Vrijeme i mjesto provedbe projekta: Kruškovac, listopad 2015. – svibanj 2016.
Više informacija:  https://www.lika-destination.hr/iqm-dionici/kvaliteta/poucna-staze-lickog-krajolika-i-bastine/

O projektu

Na području sela Kruškovac i brda Zir u Ličko-senjskoj županiji, udruga ZIR-zajednica i razvoj osmislila je i realizirala projekt „Poučna staza ličkog krajolika i baštine“. Projektom se žele popularizirati prirodne znanosti, kroz promociju ekološkog načina života brigom o zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Razlozi i uporišta za navedeni projekt nađeni su u geomorfološkoj i biološkoj raznolikosti južnog ličkog polja, te njezine očuvanosti, kao i u potrebi naglašavanja pozitivnog i/ili negativnog utjecaja ljudskih aktivnosti na ostale forme života. Edukativne ploče nude informacije o biljnim i životinjskim vrstama koje čine lički krajolik, te upoznaju korisnike staze s najbitnijim dijelovima ličke kulturne baštine. Kroz edukaciju o potencijalima za razvoj ekološke poljoprivrede i samoodrživih gospodarstava, projektom se željelo ukazati na važnost utjecaja ljudi na očuvanje bioraznolikosti. Realizirani projekt ujedno je i prva takva edukativna tematska staza u Ličkom polju. Projektom se ojačala svijest lokalne zajednice o vrijednostima prirodne i kulturne baštine, kao i važnosti ekologije i zaštite okoliša. Nadalje, inicirala se suradnju udruga okrenutih ciljevima revitalizacije ruralnih područja na području Like.

Ciljevi projekta: 

  1. uređenje edukacijsko -rekreativne staze u cilju upoznavanja posjetioca s bioraznolikošću flore i faune južnog ličkog polja, te ojačati svijest lokalne zajednice o vrijednostima ekologije i zaštite okoliša (flore i faune) ponuditi na uvid prirodna staništa biljaka i životinja i njihove međusobne eko –sustave
  2. povećati posjećenost okolnih sela  u cilju upoznavanja prirode, kulture i običaja tih krajeva i samoodrživog seoskog načina života, te potaknuti revitalizaciju života u  ruralnom dijelu Like kroz razvoj novih formi  turističkog sadržaja
  3. obogatiti i dopuniti trenutna obilježja staze preko ličkog polja do brda Zir izgraditi i staviti u funkciju novu lokacije za aktivni odmor i popularizaciju boravka u prirodi te time doprinijeti jačanju osnove za podizanje svijesti o potrebi očuvanja i zaštite prirodnih resursa

Ciljna skupina:

Planinari, turisti, istraživači, djeca

Kratki opis projekta:

Predloženi projekt je planiran kao niz volonterskih akcija koje se sastoje od čišćenja i formiranja edukacijsko – rekreativne staze, izrade putokaza i baze edukacijsko-informativnih panoa za potrebe poučne staze, izrada klupa i stolova za odmorišta na poučnoj stazi, izrada centralnog seoskog odmorišta koje uključuje stolove i klupe za odmor, nadstrešnicu te ljuljačke za djecu. Na stazi dužine gotovo7 km postavljeno je petnaest edukativnih panoa. Edukacijske staza svojim većim dijelom prolazi kroz selo, obuhvaća šumski put i stazu u smjeru brda Zir.