Projekt

Urbani vrt

Vrtlariti je lako nauči kako

Iznos: 12 900 kn
Izvor financiranja: Zaklada Kajo Dadić
Prijavitelj: ZIR – zajednica i razvoj
Potpora projektu: LAG Lika, „Pčelice“ – udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju, OŠ Dr. Jure Turić, Gospić
Vrijeme i mjesto provedbe projekta: Gospić, ožujak 2016. – svibanj 2016.

O projektu

Građanska akcija „Urbani vrt – vrtlariti je lako nauči kako“ ima za cilj da kroz volonterski angažman lokalne zajednice uredi zapuštenu zelenu površinu na kojoj će formirati ogledni permakulturni vrt. Njime će potaknuti međusobnu suradnju lokalne zajednice uz organizaciju volonterskih akcija koje će ojačati svijest građana o značaju održivog upravljanja okolišem, uzgojem vlastite hrane i uljepšanjem svog životnog prostora. Vrt predstavlja „učionicu na otvorenom“. Učenici i nastavnici osnovne škole, kao i ostali građani mogu u njemu prakticirati vrtlarenje i učiti povezivati sve elemente prirode u uzgoju ekološki čiste hrane. Svojom edukativnom komponentom vrt predstavlja mjesto gdje se od rane mladosti mogu vježbati vještine potrebne za napredna školovanja u rastućem zelenom sektoru, ali i učiti elementi društvene kohezije.

Ciljevi projekta:

  1. formiranje malog urbanog permakulturnog vrta kao oglednog primjera vrta sa svim elementima koji se mogu primijeniti na okućnicama obiteljskih kuća, zelenim površinama oko stambenih zgrada ili na kućnim balkonima
  2. ojačavanje svijesti o važnosti uzgoja zdrave hrane, te održivog upravljanja okolišem – „učionica na otvorenom“
  3. izrada staze za prakticiranje terapije senzorne integracije koja vrtu daje dimenziju mjesta socijalne integracije djece s teškoćama u svakodnevni život gradske zajednice kao i mjesto za lakšu integraciju i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju s njihovim školskim vršnjacima

Ciljna skupina:

građani, volonteri, djeca, mladi, djeca i osobe s poteškoćama u razvoju

Kratki opis projekta:

Predviđene aktivnosti same akcije su: dizajn zelene površine prema permakulturnim načelima koja će u svom jednom dijelu imitirati balkonski prostor jednog gradskog stana. U njemu će biti prikazani modeli izvedbe vertikalnog vrta uz mjesto za odmor. U svom drugom dijelu vrt će biti izveden tako da će prikazati mogućnost kako kultivirati malu zelene površine (ne veću od manje okućnice) u funkcionalan, intenzivni, energetski djelotvoran sustav koji može obitelj opskrbljivati hranom. Pozicioniranjem vrtnih elemenata vrt će poslužiti i kao potencijalni poligon za terapiju senzorne integracije djece s teškoćama u razvoju koji u samom gradu oskudijevaju mjestom svog zajedničkog druženja. Postavit će se elementi multisenzorne stimulacije za djecu s teškoćama u razvoju u obliku „otočića“ za senzornu stimulaciju – vidnu, slušnu, okusnu, dodirnu i mirisnu.

Preuzimanja: